رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران

نشست رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان مازندران در ساری برگزار شد